Zuzendaritzari laguntzeko goi mailako teknikaria

Eman aurrerapauso bat zure ibilbide profesionalean, Zuzendaritzarako Laguntzako goi-mailako teknikariaren zikloarekin!

Zure helburua enpresa baten funtzionamendu eraginkorrerako giltzarri izatea bada, programa hau aproposa da zuretzat.

Komunikazioa trebetasunez erabiltzen ikasiko duzu, goi-mailako ekitaldiak antolatzen eta dokumentu garrantzitsuak kudeatzen, guztia negoziazioan eta bezeroarentzako arretan trebetasunak garatzen dituzun bitartean, lan-merkatuan bereiziko zaituzte eta.

Zatoz gurekin, eta izan zaitez zuzendaritza exekutibo orok behar duen funtsezko euskarria!


Hezkuntza eskaintza 2024-2025
Talde 1 euskeraz edo erderaz arratsaldez

2000 ordu


Hizkuntzak
A y D
Erasmus
+
DUALa
1. eta 2. mailan
ETHAZI metodologia
Lan
poltsa
Ordutegia Tardes

Hau guztia

zikloan ikasiko duzu
Ingurune korporatiboetako barne- eta kanpo-komunikazioa kudeatzen ikasiko duzu, eta erakundeko maila guztien artean informazio-fluxu eraginkorra eta profesionala bermatzen.
Ekitaldiak eta bilerak nola antolatu eta koordinatu, agenda konplexuak nola erabili eta xehetasun guztiak aurreikuspen eta behar exekutiboekin bat datozela ziurtatuko duzu.
Dokumentu korporatiboak sortzeko eta kudeatzeko trebetasunak garatuko dituzu, eta aurkezpenak, txostenak eta dokumentu ofizialak egiteko tresna aurreratuak erabiltzen ikasiko duzu.
Negoziatzeko eta bezeroari arreta emateko teknikak menderatuko dituzu, funtsezkoak baitira hornitzaile eta bezeroekiko harremanak bideratzeko, eta enpresarentzat komunikazio eraginkorra eta emaitza onak bermatzen.

Praktikak egingo dituzu empresetan

Txurdinagan, irudikatzen dituzun aukera guztiak eskaintzen dizkizugu enpresekin lan egiteko:
Dual prestakuntza
1. eta 2. kurtsoan
Lantokiko prestakuntza 2. kurtsoan
Praktikak atzerrian Erasmus+ programarekin.
Aukeratu nahi duzun aukera! Gu arduratuko gara gainerakoez!

Enpresan trebatzearen abantaila guztiak

Sektoreko enpresetako profesionalik onenekin batera lan egingo duzu.

Ehunka kontaktu ditugu, eta profesionalki garatu ahal izango zara!

Praktikak lan-merkatuari behin betiko bultzada emateko izango dira, eta lan-kontratu bat egin aurretik nola moldatzen zaren ikusteko aukera emango diote enpresari.

Eta hori gutxi balitz, 1. edo 2. mailako prestakuntza duala egin dezakezu eta praktikak atzerrian egin.

Zeren zain zaude gurekin ikasteko?


Denaren berri izan!
Prestakuntza-plana
Sartzeko baldintzak
Ikasketaren iraupena
Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?
Nire ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?
Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?
Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?
 

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:

• Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa. (100 o.)
• Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa. (99 o.)
• Bulegotika eta informazioaren prozesua. (231 o.)
• Merkataritza-jardueraren prozesu integrala. (231 o.)
• Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta. (198 o.)
• Ingelesa. (132 o.)
• Atzerriko bigarren hizkuntza. (120 o.)
• Enpresa-protokoloa. (120 o.)
• Enpresa-ekitaldien antolamendua. (140 o.)
• Informazioaren kudeaketa aurreratua. (120 o.)
• Zuzendaritzari laguntzeko proiektua. (50 o.)
• Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
• Lantokiko prestakuntza. (360 o.)


Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:
• Batxiler-titulua edo batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria izatea.

• BBBeko 3. maila gaindituta izatea (Batxilergo Bateratu Balioaniztuna): Ziurtagiri akademiko baten bidez egiaztatzea gainditu direla batxiler-titulua lortzeko irakasgai guztiak, irakaskuntzen hirugarren ikasturtea amaitu ondoren, Hezkuntzari eta Hezkuntzaren Erreforma Finantzatzeari buruzko abuztuaren 4ko 14/1970 Lege Orokorrak araututakoaren arabera. EFP/1210/2021 Agindua, azaroaren 2koa, aurreko hezkuntza-sistemako ikasketa eta titulu jakin batzuen baliokidetasuna ezartzen duena, lanbide-heziketako irakaskuntzetan sartzeko.
• Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gainditu izana.
• Teknikari-titulua izatea (erdi-mailako lanbide-heziketa).
• Goi-mailako teknikariaren edo teknikari espezialistaren titulua edo baliokidea izatea ondorio akademikoetarako.
• Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea gainditu izana.
• Unibertsitate-titulua edo baliokidea izatea.
• Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana (gutxienez 19 urte izan behar dira proba egiten den urtean, edo 18 teknikari-titulua dutenen kasuan).
• 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.

2000 ordu

• Euskarri konbentzionalean eta informatikoan informatzeko eta artxibatzeko sistemak administratzea, segurtasun-baldintzetan eta kontrol-neurriak ezarrita.
• Atzerriko bi hizkuntzatan, gutxienez, ahoz eta idatziz zehaztasunez komunikatzea.
• Zuzendaritzaren agenda eta komunikazioak antolatzea eta kudeatzea, haren jarduera beste arlo edo antolakunde batzuekin koordinatuta.
• Ekitaldien, bileren eta gainerako egintza korporatiboen antolamendua kudeatzea, ezarritako protokoloak eta arauak jarraituta.
• Enpresan harreman publikoetako zereginak garatzea, beste barne- eta kanpo-instantzia batzuekin elkarlanean jardunda.
• Dokumentuen eta txostenen aurkezpenak egitea, testuak, datuak eta grafikoak integratuta, eta horretarako informatika-aplikazioak erabiltzea.
• Merkataritza, finantza, kontabilitate eta zergaren arloetako oinarrizko administrazio-zereginak egitea, prozesu horien ikuspegi global eta integratzailearekin.
• Enpresaren informazio-zirkuituetako barne- edo kanpo-komunikazioak eta -dokumentuak bideratzea.
• Jasotako aginduak, lortutako informazioa eta/edo hautemandako beharrak abiapuntu izanik, dokumentuak eta komunikazioak lantzea.
• Komunikazioak eta dokumentuak sailkatzea, erregistratzea eta artxibatzea, teknika egokien arabera eta enpresan ezarritako parametroen arabera.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Zuzendaritzako laguntzailea.
• Laguntzaile pertsonala.
• Zuzendaritzako idazkaria.
• Despatxu eta bulegoetako laguntzailea.
• Laguntzaile juridikoa.
• Giza Baliabideetako sailetako laguntzailea.
• Administrazioetako eta organismo publikoetako administrariak.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.
 Profesional honek zuzendari edo exekutibo baten edo batzuen ondoan edo lan-talde baten ondoan (sail, proiektu, talde eta abar baten ondoan) egingo du lan, gero eta internazionalizazio handiagoko testuinguru batean. Zeregin, batik bat, interpertsonala, antolamendukoa eta administratiboa du, eta gisa horretako profesionalak izan ditzaketen orotariko antolakundeetan egin dezake lan (estatuko enpresetan zein nazioartekoetan, elkarteetan, gobernu-agentzietan, sektore publikoko edo pribatuko entitateetan, bertakoetan zein nazioartekoetan).

 Titulu honen bidez ez da zuzenean inolako lanbide araututara sartzen.

Zeren zain zaude gurekin prestatzeko?

Ez duzu oraindik argi? Ez kezkatu!
Utzi zure zalantzak harremanetarako formularioan eta pozik argituko ditugu
Idatzi!

¡Harás prácticas en empresas!

Podrás trabajar  codo a codo con los mejores profesionales en empresas del sector. ¡Contamos con cientos de contactos en los que podrás desarrollarte profesionalmente!

Además, las prácticas serán el empujón definitivo al mercado laboral y permitirán a la empresa conocerte, saber cómo te desenvuelves en tu puesto de trabajo y optar por realizarte un contrato una vez finalices el curso.

Y por si fuera poco, ¡la mayor parte de nuestros ciclos cuenta con la posibilidad de realizar la formación DUAL tanto en primero como en segundo curso, además de cursar las prácticas en el extranjero mediante el plan de Erasmus+!

¿A qué esperas para estudiar con nosotros?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram